Hướng dẫn nộp thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Sau khi đăng ký dịch vụ hóa đơn điện tử, bạn sẽ được cung cấp mẫu hóa đơn điện tử và quyết định sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp.
Tiếp theo bạn cần tiến hành nộp thông báo phát hành hóa đơn điện tử đến cơ quan Thuế để họ duyệt.
Sau đây là các bước tiến hành:

Bước 1: Cắm Usb Token vào máy tính

Bước 2: Truy cập và đăng nhập vào địa chỉ http://nhantokhai.gdt.gov.vn hoặc http://thuedientu.gdt.gov.vn (tùy thuộc vào doanh nghiệp bạn ở địa phương nào)

nộp thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Bước 3: Tại trang Nộp tờ khai, chọn Nộp tờ khai XML (1), sau đó chọn Chọn tệp tờ khai (2).


Hướng dẫn nộp thông báo phát hành hóa đơn điện tử


Bước 4: Thực hiện chọn tờ khai Thông báo phát hành Hóa đơn - TB01AC, bấm Ký điện tử (3), sau đó bấm Nộp tờ khai (4).

Hướng dẫn nộp thông báo phát hành hóa đơn điện tử


Bước 5: Sau khi gửi tờ khai Thông báo phát hành Hóa đơn thành công, chọn chức năng Tra cứu(5) để tra cứu lại tờ khai đã nộp.

Hướng dẫn nộp thông báo phát hành hóa đơn điện tử
Bước 6: Chọn Description: https://www.bkav.com.vn/ehoadon/documents/108676/0/image027+%281%29.png/1b7d4cd3-e107-ed44-d364-521d4f8ef576?version=1.0&t=1523003980014 (6) để vào chức năng Gửi phụ lục.
Hướng dẫn nộp thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Bước 7: Bấm Chọn tệp phụ lục (7) và thực hiện chọn file tờ khai Phụ lục đã tạo trước đó.
Lưu ý: File phụ lục là file word đã được insert ảnh chụp Quyết đinh (đã ký đóng dấu) và Mẫu hóa đơn và file phải có định dạng .doc

nộp thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Bước 8: Bấm Ký điện tử (8), sau khi ký thành công bấm Nộp phụ lục (9).

Hướng dẫn nộp thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Như vậy bạn đã hoàn thành bước nộp thông báo phát hành đến cơ quan Thuế, bạn chờ 1-2 ngày để bên Thuế họ duyệt hồ sơ của bạn.
Bước tiếp theo bạn cần tra cứu kết quả duyệt hồ sơ phát hành, hướng dẫn chi tiết trong bài

Hướng dẫn tra cứu kết quả xét duyệt hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn


Liên hệ chúng tôi khi cần hỗ trợ
086.808.5858 - 097.794.8998
chukysoaz@gmail.com

Share: