BST Giày cao gót 2017


CG1/Đen/360,000/7cm/Da tổng hợp
CG2/Đen/380,000/Da tổng hợp/5cm
CG3/Đen/280,000/9cm
CG4/Kem/280,000/3cm
CG5/Đen/7cm/360,000

CG6/Xanh Navi/ 400,000/7cm
CG7/Đen/3cm/420,000

CG8/Màu kem/7cm/360,000
CG9/Màu đen/5cm/280,000
CG10/Màu đen/3cm/340,000

CG11/Màu đen/5cm/310,000
CG12/Xanh Navi/5cm/420,000/Da nhập khẩu/Đế thoát khí
CG13/Màu đen/5cm/420,000/Da nhập khẩu/Đế thoát khí
CG14/Màu kem/5cm/420,000/Da nhập khẩu/Đế thoát khí
CG15/Màu kem/420,000/3cm/Da nhập khẩu/Đế thoát khí
CG16/Xanh Navi/3cm/420,000/Da nhập khẩu/Đế thoát khí

CG17/Màu kem/3cm/420,000/Da nhập khẩu/Đế thoát khí

CG18/3cm/Màu đen/420,000/Da nhập khẩu/Đế thoát khí

CG19/Màu kem/3cm/380,000

CG20/Màu đen/3cm/380,000Liên hệ đặt hàng: 0128.567.2222 hoặc để lại số điện thoại, mã và size sản phẩm trong phần nhận xét dưới

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này